Eenheid tussen mensen, tussen landen, tussen godsdiensten, tussen de mens en de natuur, tussen de mens het goddelijke, is een prachtig beeld waar velen van ons in toenemende mate naar verlangen. In deze lezing worden we een stukje meegenomen op weg naar die Eenheid. Het wordt een zeer intense en inspirerend lezing, die vertrouwen en hoop ademt.

De kern van de lezing gaat niet zozeer over de bekende gebaande paden rondom Kerst, maar vooral over wat we nog niet begrepen hebben en anders mogen leren zien en ervaren. Die in ons iets wil doen laten ontwaken wat tot nu toe sluimert. Over het Christuskind dat in jou geboren wil worden, en dat je ziel daar ten diepste naar verlangt. En je hoeft geen christen te zijn om het te kunnen ontvangen. We kijken naar nog vrijwel onbekende aspecten rondom Jezus en zijn reizen met zijn, in die tijd zeer bekende en ‘machtige’ oom, Jozef van Arimatea. De betekenis van licht in veel van zijn uitspraken toen Hij de Christus werd. Het zal een bijzondere avond worden waarin de ‘2012 energie’ zeer voelbaar zal zijn om ons te ondersteunen in ons veranderingsproces naar een nieuw eenheidsbewustzijn.
Luister maar met je hart en je zal weten!