Er is een steeds groter verlangen bij veel mensen om innerlijk rust te vinden in deze onrustige en onzekere wereld. Een van de mogelijkheden om dit te bereiken is om van verscheidenheid naar eenheid te komen in denken, doen en voelen. In deze lezing gaan we o.a. de nu volgende sleutel elementen bespreken die ons dichter bij dit eenheidsbewustzijn kunnen brengen; de roep van onze ziel te verstaan, incarnatieangst te overwinnen, de Ik-Ben aanwezigheid in onszelf omarmen zonder het allemaal te moeten begrijpen, luisteren en niet meer alleen horen, leren zien i.p.v. slechts kijken.
Wat belangrijk is om zo zuiver mogelijk te zien, is de bereidheid verder te kijken dan je eigen ideeën. Daarbij is het van belang om de valkuilen van het verstand te ‘doorzien’ en keuzes te maken zonder (ego)angst. Dan zal ons verzet overgaan naar acceptatie en leren we loslaten wat ons niet meer dient.