Geluk is een kernkwaliteit van het leven. Veel mensen verlangen er dan ook naar om gelukkig te worden en doen daar vaak veel moeite voor. Maar al te vaak levert het ons toch niet die bevrediging op die we van deze inspanningen verwachten.

Rondom het thema geluk liggen dan ook een aantal geheimen die de moeite waard zijn om samen bij stil te staan. Oene zal uit eigen ervaring putten als hij ons mee voert langs zijn eigen “leermomenten” die liggen op zowel het persoonlijke als op het spirituele vlak. Op een hele open wijze zal hij deze inzichten via een aantal heldere stappen uiteenzetten. Inzichten over geluk kunnen ons ook dichter bij onze eigen (innerlijke) waarheid brengen.
Er is tijdens deze avond dan ook volop ruimte voor een open dialoog overeenkomstig de prachtige woorden van Pythagoras: “Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen”. Dat geldt zeker ook voor geluk!