De mens is in zichzelf een machtig wezen met een immens potentieel aan (goddelijke) scheppingsmogelijkheden. Dit potentieel (her)ontdekken, accepteren en verantwoord gaan toepassen, is misschien wel de grootste uitdaging van de mens in de Nieuwe Tijd. Onze tijd!

We onderschatten meestal onszelf! We zijn zoveel grootser en kunnen zoveel meer dan we denken. Alleen hebben we dit doorgaans niet meegekregen van onze ouders, de dominee of het onderwijs. Sterker nog, we worden meestal klein gehouden door verschillende stromingen en organisaties. Door onze volksaard (doe maar gewoon ..), door onze religieuze systemen (door angst afhankelijk gemaakt), door het financieel/economisch systeem (afhankelijk en aan banden gelegd). Maar ook de overheid houdt ons klein door vaak de waarheid te manipuleren en ons onderwijssysteem is vooral gericht op cognitief leren en houdt ons teveel een mechanisch wereldbeeld voor.

Hoe kunnen we daar verandering in brengen, hoe kunnen we onszelf dan anders leren zien en er op leren vertrouwen? Wie of wat zijn we dan wel als we ons potentieel zo groot is? Wat is dan het wonder?

In deze lezing zal Oene vanuit zijn hartsbewustzijn spreken. Zo neemt hij je mee op een inspirerende reis door de tijd langs oude culturen en wijze mensen die ons iets hebben nagelaten over kosmische wetten die ‘verloren’ zijn gegaan. Over natuurwetten die ons zullen ondersteunen in het creëren van een liefdevollere wereld waar velen van ons naar verlangen.
We leren over het wonder dat we zijn, over hoe we onze dromen kunnen wakker roepen en hoe het Universum ons optimaal kan ondersteunen om in overvloed te mogen manifesteren. Want deze Nieuwe Tijd is onze tijd! Het is de hoogste tijd om ons geweldig potentieel bewust te worden, wakker te maken en te gaan benutten voor het hoogste goed van jezelf én het hoogste goed van allen!

Als ziel hebben we gekozen voor de leerschool Aarde en zitten we op de Universiteit van de Dualiteit.
Alle levenslessen die we leren tijdens het leven, zowel op het menselijke als op het spirituele vlak (is er wel verschil?), hebben maar een doel: ons bewustzijn uitbreiden. Doordat we bewuster worden zijn we in staat andere keuzes te maken dan daarvoor en meer van het leven te ‘doorzien.’ Wanneer de lessen van leven na leven ons zover brengen dat we deze dualiteit kunnen overstijgen, hebben we Meesterschap verworven over de dualiteit. En kunnen we ervoor kiezen om de Aarde-cyclus te verlaten en in een hoger rijk ons te begeven op een nog mooier essentie-energie-niveau van Licht en Zijn.

Ons lichaam is een biologisch afbreekbaar voertuig voor het verwerven van ervaringen van de ziel. Dit voertuig laten we achter tijdens het stervensproces. Onze spirituele essentie verlaat het fysieke lichaam en gaat een etherische vorm binnen. Jouw vorm. In dat proces zijn we ons voortdurend en volledig bewust van wat er gebeurt. Als je in die andere vorm bent gekomen, zul je ontdekken dat jij nog steeds jij bent, maar nu niet meer aanwezig bent in het zware aardse voertuig. Je kunt je nu met je gedachten verplaatsen naar waar je heen wilt. Dit zal eerst een flinke aanpassing vergen aan deze nieuwe fysica waar immers andere wetten werkzaam zijn.

In deze lezing zal Oene je, via een Powerpoint-presentatie, op zijn bekende een inspirerende wijze meevoeren op deze ontdekkingsreis. En je laten ‘ont-dekken’ wat voor groots Kosmisch wezen jij bent. Hoe we deel uitmaken van een levend Universum, dat continu opnieuw ‘ontstaat’ en beweegt in immense energiestromen. Waar ons bewustzijn en denken medeschepper is van dit grootse gebeuren. Dat overvloeit van bewustzijn en intelligentie en vele levensvormen kent op allerlei niveaus van ontwikkeling en dwars door de dimensies (essentie-trilling-barrières) heen met elkaar verbonden is.

Hebben we een ziel en zo ja, wat is dat dan precies. Ben je een huis of een thuis voor je ziel. En wat is het verschil tussen die twee? Daalt onze ziel gelijk in ergens tijdens het conceptie- en geboorteproces, of verblijft onze ziel voor een deel nog elders? En als de ziel niet volledig is ingedaald, is het dan wel de bedoeling dat het verder indaalt? En wat kunnen we er als ik-persoonlijkheid aan doen om dit te bevorderen en te ondersteunen? Zijn er nog meer geheimen rondom de ziel en onze ik-persoonlijkheid waar we een rijker mens van worden door het bewust te weten? Heeft deze bijzondere tijd waarin we leven nog een boodschap voor ons hierover, en bevordert de energie in deze tijd het zielbewustzijn?

Maakt meer kennis over de ziel van ons een beter mens? Staan we dan anders, steviger in het leven? Kunnen we tegenslagen beter aan? Kunnen we beter leren loslaten als we ons overgeven aan de leiding van onze ziel (Hoger Zelf?).

Hoe zou het voelen om in de stroom van je ziel te zijn? De stroom van de ziel is er een van ontspanning, van blijheid en lichtheid. Er moet niets. Scheppen vanuit deze toestand is zoveel mooier en overvloediger dan vanuit de energie van ‘moeten’. En het helpt ons de verbinding met de Bron weer te herstellen. Want de ziel heeft ‘weet’ van de blauwdruk van ons leven. Waarvoor we gekomen zijn. De ziel heeft voeling met de andere kant van onze bestaansluier.
In onze taal vinden we mooie verwijzingen naar de ziel en bezieling. De uitdrukking: ‘bezield zijn ergens van’ is een boeiende. Mensen die een bezield leven leiden, hebben vaak het gevoel ergens bij te horen en dat ze geliefd zijn. Ze hebben ook vaak een of andere vorm van spiritualiteit gemeen.
Het lijkt dus zeker de moeite waard om stil te staan bij dit onderwerp. In de lezing zullen we dit op verschillende niveaus benaderen. Vragen genoeg! Verlangen naar antwoorden ook?

Eenheid tussen mensen, tussen landen, tussen godsdiensten, tussen de mens en de natuur, tussen de mens het goddelijke, is een prachtig beeld waar velen van ons in toenemende mate naar verlangen. In deze lezing worden we een stukje meegenomen op weg naar die Eenheid. Het wordt een zeer intense en inspirerend lezing, die vertrouwen en hoop ademt.

De kern van de lezing gaat niet zozeer over de bekende gebaande paden rondom Kerst, maar vooral over wat we nog niet begrepen hebben en anders mogen leren zien en ervaren. Die in ons iets wil doen laten ontwaken wat tot nu toe sluimert. Over het Christuskind dat in jou geboren wil worden, en dat je ziel daar ten diepste naar verlangt. En je hoeft geen christen te zijn om het te kunnen ontvangen. We kijken naar nog vrijwel onbekende aspecten rondom Jezus en zijn reizen met zijn, in die tijd zeer bekende en ‘machtige’ oom, Jozef van Arimatea. De betekenis van licht in veel van zijn uitspraken toen Hij de Christus werd. Het zal een bijzondere avond worden waarin de ‘2012 energie’ zeer voelbaar zal zijn om ons te ondersteunen in ons veranderingsproces naar een nieuw eenheidsbewustzijn.
Luister maar met je hart en je zal weten!