Oene Hofman en zijn levensmaatje Jenny van der Veen hebben samen een Praktijk voor Eenheid en Heling in Dokkum. In de praktijk worden mensen begeleid op een weg naar heling o.a. met behulp van ‘Ontwikkeltherapie’. Een manier van ondersteunen waarbij niet wordt gekozen voor vaststaande methodes, maar waarbij de manier van begeleiden volledig op jou of jullie wordt afgestemd. Samen gaan we onderzoeken hoe we oude pijnen en verdriet kunnen transformeren naar een meer positieve levenshouding, naar meer inzicht en bewustwording. ‘Van pijnstilling naar heling’ waarbij verandering door (spirituele) groei centraal staat. Een aanpak die ook uitermate geschikt is voor relaties die moeizaam lopen en een nieuwe impuls nodig hebben.

Daarnaast kan de praktijk ondersteuning bieden bij andere fasen in het leven.

 

 

 

Oene

Door een aantal indringende persoonlijke ervaringen heb ik de afgelopen jaren een dieper inzicht verkregen over een aantal levensvragen. Er ontvouwt zich ook in mij een steeds indringender beeld over de ware schoonheid van de mens, haar relatie met de kosmos en het groeiend Nieuwe Bewustzijn op aarde. Geïnspireerd door dit nieuwe bewustzijn, ontstond het verlangen om deze inzichten te delen met anderen als schrijver, bewustzijnscoach en spreker. Om mensen te mogen inspireren naar een hoger vibratie-niveau van bewustzijn te groeien.

Als Bewustzijnscoach zet ik mijn ervaringen en inzichten in om mensen en organisaties meer bewust te laten zijn van de snelle veranderingen die nu plaats vinden op aarde en die op alles een veel grotere impact hebben dan we voor mogelijk houden. Veranderingen die een bedreiging lijken maar kansen zijn. Een goed moment om van binnenuit onze eigen passie te ontdekken en deze met hart en ziel te willen manifesteren op aarde. Om als ‘mede-schepper’, de veranderingen mee vorm te geven vanuit de gedachte van eenheidsbewustzijn.

 

Jenny

Het heeft me altijd al mateloos kunnen boeien wat er werkelijk in een mens omgaat en is er een diep verlangen in mij om de mens in al z’n echtheid te mogen ontmoeten en eventueel te ondersteunen in moeilijke en gelukkige perioden.

Zelf heb ik in mijn leven een aantal flinke uitdagingen mogen verwerken en transformeren. Ervaringen die ik meeneem in het werken met mensen. ‘Ik ben de andere jij’.

Als coach wil ik de ruimte nemen om wat te laveren tussen coach, healer en therapeut. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is ‘Eenheidsheling’. Een energievorm die heel zuiver, puur en liefdevol aanvoelt, met zo’n hoge trilling, dat ze je helpt je beperkende patronen van je denken, voelen en gedrag op te lossen. Onder ‘Ontwikkeltherapie’ kun je er meer over lezen. Daarnaast kan ik ook gebruik maken van andere technieken en werkwijzen, maar het liefst stem ik mij zoveel mogelijk af op wat de mens nodig heeft.

Ik wil heel graag met de mensen meedenken, begeleiding geven, aanmoedigen, spiegelen. M’n hart openstellen voor de ander. Op een liefdevolle, intuïtieve, ‘hartgedragen’ manier de ander te helpen het inzicht te krijgen dat alles wat je nodig hebt al in je aanwezig is. De ander leren dat hij een coach voor zichzelf kan zijn!

 

 

Mogen alle levende wezens gelukkig zijn
en vrede vinden!
Wat voor levende wezens er ook zijn:
of ze nu sterk zijn of zwak,
groot of klein,
zichtbaar of onzichtbaar,
ver weg of dichtbij,
of ze al geboren zijn of nog geboren moeten worden,
mogen ze allemaal gelukkig zijn!

(De Metta-soetra; de boeddistische soetra van de liefdevolle vriendelijkheid,
die benadrukt dat alle levende wezens elkaars naasten zijn)