Inleiding
Bewustzijn als essentie van alles wat is…
Dit is de essentie van de website mens-en-waarheid.nl. Samen met het innerlijk besef dat we veel meer zijn dan we denken dat we zijn, dat de waarheid veel gradaties kent en relatief is voor ons als sterveling, vormen deze de pijlers onder het eenheids- denken en bewustzijn dat hier op de site wordt uitgedragen.

Bewustzijn
Bewustzijn is meer dan ons denken en verstandelijke vermogens. Het brein is een instrument die we nodig hebben om ons lichaam te laten functioneren in al haar kracht en schoonheid en maakt stoffen aan die we nodig hebben om te kunnen functioneren. Dit aanmaken van chemische stoffen en hormonen, wordt in hoge mate door het denken beïnvloed. Als je onrustige en angstige gedachten hebt worden er andere stoffen aangemaakt dan wanneer we denken aan prachtige en rustgevende gebeurtenissen.

Het logische denken gebruikt het brein vooral in de linker hersenhelft, terwijl het creatieve en ‘gevoelsdenken’ vooral gebeurt met de rechter hersenhelft. Het logische denken is wat we het meest gebruiken, omdat het ons door onze omgeving het meest wordt aangereikt. Bijna het hele onderwijssysteem is hiervan doordrenkt. Hoe langer je ‘doorleert’ hoe meer je met dit systeemdenken wordt vereenzelvigd, vergroeid raakt als de enige manier om naar de wereld te kijken en alles wat zich aandient aan informatie op deze manier te vertalen naar je eigen werkelijkheid. Deze werkelijkheid noemen we dan bewust of onbewust, ònze waarheid. Bij bijna iedereen komen er dan momenten dat deze waarheid als het ware wordt ‘bevroren’ en niet meer in beweging is. Bijvoorbeeld bij dogma’s (menselijke aannames in een geloofssysteem) is dit heel goed zichtbaar. Mensen die een godsdienst aanhangen en alles wat daarin wordt aangereikt door andere mensen (geestelijke voorgangers of leraren) aannemen als de waarheid, en meestal mag aan deze waarheid niets worden veranderd, leven dan met zo een ‘bevroren’ waarheid. Hier hoeft helemaal niets mis mee te zijn, zeker niet als je andere mensen, ook anders denkende, in hun waarde kan laten en jij je thuis voelt in deze overtuiging. Maar als er ergens vanbinnen uit een gevoel is dat het ergens knelt, dat je een andere waarheid voelt ontstaan in je innerlijk weten, dan is het goed om de moed te hebben om anders te leren kijken naar de bestaande werkelijkheid. Door een andere bril leren kijken en voelen. Onze omgeving en ons verstand wil ons doen geloven dat we dan van ons geloof afvallen en er niets overblijft om aan vast te houden. Sommige denken zelfs dat je dan verloren bent. Naar mijn ervaring is dit slechts een angst gedachte. Als je wel de moed hebt ‘bevroren’ overtuigingen los te laten, zul je zien dat er een nieuwe horizon ontstaat, nieuwe ervaringen zich voordoen, nieuwe inzichten in je landen. Dan ontstaat in jezelf een nieuw innerlijk besef, dat alles wat we meemaken in het leven, slechts één doel dient; ons bewustzijn uitbreiden.


‘Kennis is een gedachte en een etiket.
Hij geeft je de illusie dat je weet,
terwijl hij alleen een gedachte is die je ergens op toepast.
Dat verliest dan z’n diepte en levendigheid’.

Uit: ‘Findhorn Retraite’ van Eckhart Tolle

 

Wetenschap
Maar ook aan de andere zijde van het spectrum, de wetenschap, leeft men vaak voluit in aannames en veronderstellingen waaraan niet mag worden getornd. Dit is dan ook een ‘bevroren’ waarheid geworden, die met hand en tand wordt verdedigd. Dit kun je gerust ook ‘dogma’s’ noemen. Naar mijn innerlijke overtuiging zou de wetenschap veel grotere sprongen in denken en innovaties kunnen maken, als het bereid is met een ‘open mind’ en op verschillende manieren naar de werkelijkheid te durven kijken. Als bijvoorbeeld de medische wetenschap de durf heeft om op een holistische manier de mens te bekijken, en rekening te houden met het feit dat de mens een ziel heeft en meerdere levens kan hebben, dan ben ik ervan overtuigd dat er heel veel van wat nu bestreden wordt met medicijnen, dan niet meer nodig zal zijn. Dat de bijzondere ervaringen die mensen kunnen hebben, dan gewoon een plek kunnen krijgen in hun eigen werkelijkheid. Wetenschappers durven deze gedachtegang niet toe te laten omdat het (nog) niet bewezen is dat de ziel bestaat.

Ik ben de afgelopen jaren naar een waarheid gegroeid dat de mens een ziel is met een lichaam, dat onze essentie er al was voordat we geboren waren en er ook zal zijn als we gestorven zijn. Dit leven is ‘slechts’ een aspect van een groter geheel van zielservaringen die we opdoen op onze reis naar een diepere waarheid die ons verstand te boven gaat, maar waar ‘ons hart weet van heeft’. Dit is het intuïtief bewustzijn van elk mens die verder gaat dan het verstand en ons dagbewustzijn. Op dit bewustzijn leren vertrouwen is een van de uitdagingen van deze tijd en die oplossingen zal aandragen om uit het huidige op ego gebaseerd denksysteem te komen waar bijna alles op is gebaseerd.

Geloven begint waar het denken ophoudt. En het innerlijk weten begint waar je ophoudt te geloven en het denken kan los laten als je ene waarheid. Ons verstand mogen we gerust gebruiken, maar laat niet het verstand jou gebruiken.

Meestal is het loslaten van het voorgaande voor veel mensen een te angstige stap om te maken, omdat het beeld bestaat dat je dan alle houvast in het leven zal moeten loslaten. Maar als je, zoals ik heb ervaren, de moed hebt om er een paar stappen in te maken, dan zul je zien dat er een geheel nieuwe wereld voor je open gaat. Mogelijk zul je ontdekken dat onze huidige denkpatronen illusies blijken te zijn.

 

Eenheidsgedachte
Als we het concept van eenheidsgedachte zouden toelaten in ons leven, zullen we ontdekken dat geen ‘daarbuiten’ en ‘hierbinnen’, geen ‘zij’ tegen ‘ik’, is. In ons prachtige Universum is alles verbonden, is alles één! Kan er niets buiten de eenheid bestaan. ‘Zo boven zo beneden, zo binnen, zo buiten’, is vrij vertaald een oude Hermetische wijsheid uit het oude Egypte. Ons hart weet dat, maar ons verstand houdt ons voor dat dit niet waar kan zijn. Ziehier de tweedeling, de dualiteit en de spanningsboog waarmee we als mens onze weg moeten zien te vinden in dit leven.

De wijzen die inzien dat het bewustzijn in henzelf
hetzelfde bewustzijn is als in alle bewuste wezens,
bereiken eeuwige vrede.


(Katha Upanishad, een oud Indiaas wijsheidsgeschrift)

 

Maar net als alle andere uitingen op deze site, geldt ook hier; neem niets aan over wat er hier gedeeld wordt, tenzij het resoneert in jezelf. Als je vanbinnen uit een emotie voelt, er iets in jou beweegt, dan heeft die zin of opmerking een snaar in je binnenste geraakt en mag je dat beschouwen als een eigen innerlijk signaal of trigger waarmee je aan het werk mag gaan. Om het op jouw manier tot jouw waarheid te maken. Dan zal jouw bewustzijn zijn uitgebreid met een nieuw ‘in-zicht’ op de bestaande werkelijkheid en kun je innerlijke groeien op weg naar een geweldig nieuw uitzicht op de wereld, het Universum en jouw plaats daarin. En je zult je verwonderen!

‘Om je eigen licht te laten stralen op aarde,
is het nodig steeds verbinding te maken met je hart, je innerlijke kern.
Door je gevoelsstroom te volgen en het leven niet langer mentaal te willen beheersen,
schep je het kanaal waarlangs je ziel zich moeiteloos kan manifesteren op aarde.’

Uit: ‘Bezield leven, boodschappen voor een nieuwe tijd’ – Pamela Kribbe